Psykologin lausunto kansainvälistä adoptiota varten

Teen kansainvälisen adoption prosessiin tarvittavia arvioita psyykkisestä soveltuvuudesta. Ensimmäiset arvioni olen tehnyt vuosituhannen taitteessa, joten tältä erikoisalalta on pitkä kokemus ja olen perehtynyt kohdemaiden erityispiirteisiin.

Jokaisella kohdemaalla on omanlaisensa vaatimukset psykologin arviolle ja lausunnolle. Kohdemaan vaatimukset vaikuttavat käytettäviin menetelmiin, tehtävän työn määrään ja lausunnon hintaan. Arviointityötä teen tuntityönä eli laskutan käytetyn ajan mukaan, kuitenkin maksimillaan kustannusarvion ylärajahinnan mukaisesti.

Arvion pohjaksi tarvitsen sosiaalityöntekijän tekemän kotiselvityksen (ja mahd. lisäselvitykset), joten huolehdithan aikaa varatessasi siitä, että sinulla itselläsi on nämä dokumentit saatavilla (tai huolehdit ne palveluntarjoajalta minulle).

 • Kansainvälinen adoptio, soveltuvuusarvio
  • taustatietoihin perehtyminen, haastattelu(t) ja lausunnointi
 • Kustannusarviot:
  • Intia 900 e +/- 10 % (sekä yksinhakijan että pariskunnan kokonaishinta)
  • Thaimaa 700 e +/- 10 % (sekä yksinhakijan että pariskunnan kokonaishinta)

Parhaiten minut tavoitat sähköpostitse. Kun otat yhteyttä, kirjoita viestiisi seuraavat tiedot:

 • adoption kohdemaa
 • oletko yksinhakija vai adoptoitko puolisosi kanssa
 • adoptiolautakunnan lupa: onko prosessi kesken vai lupa jo saatu
  • haastatteluajan/ajat voi sopia kun lupa on saatu

Teen lausuntotekstin aina suoraan englanniksi.

Arviointityötä toteutan sekä vastaanotollani että etäyhteydellä.