Koulutuspalvelut

Koulutan mm. psykologian, työnohjauksen ja työhyvinvoinnin teemoista. Käyn säännöllisesti kouluttamassa terveydenhuollon ja sosiaalialan koulutuspäivissä, mutta myös muiden ammattialojen täydennyskoulutuksissa.  Keskusteleva kouluttaminen voi olla osana työyhteisösi kehittämispäivää. Olen saanut urani aikana positiivista palautetta elävästä ja kohtaavasta tavastani kouluttaa.

Olen perehtynyt terveyspsykologiaan pitkäaikaissairauden näkökulmasta. Koulutan ja luennoin mielelläni aihealueista sopeutuminen – omahoidossa jaksaminen – voimavarat, sekä potilasryhmille että terveydenhuollon ammattilaisille. Diabeteksen erityiskysymykset kuuluvat erityisosaamiseeni, kaikkien ikäryhmien osalta.

Yrittäjyyteen liittyvät teemat ovat myös minulle tuttuja: yrittäjän työhyvinvoinnin erityispiirteet ovat minulle tuttu kouluttamisen aihe sekä teorian tasolla että omakohtaisen kokemukseni kautta.