Hinnasto

TYÖNOHJAUS

Työnohjauspalvelut ovat pääsääntöisesti arvonlisäverollisia palveluja, alv 24 %. Arvonlisäverottomana työnohjauksena voi toteuttaa vain psykoterapiatyön suoraa potilastyönohjausta, jota minä en tee.

Lisään matkakulut niihin työnohjauksiin, jotka eivät toteudu omalla vastaanotollani.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %):

 • 1-2 hengen työnohjaus 90 min 235,60 e 
 • Ryhmäohjaus 3-6 henkilöä 90 min 347,20 e 
 • Ryhmäohjaus 7 henkeä tai enemmän 90 min 372 e 
 • Esimiestyönohjaus 90 min 297,60 e

KOULUTUS

Tilauskoulutusten ja luennoinnin hinta määräytyy käytettävän valmisteluajan ja koulutusajan mukaan tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä, mikäli haluat minut kouluttamaan! Koulutustyö on arvonlisäverollista (alv 24 %).

PSYKOLOGITYÖ

 • Kansainvälinen adoptio, soveltuvuusarvion hinta-arvio sisältäen lausunnoinnin
  • Kolumbia
   • 1100 e +/- 10 % (yksinhakija), 1500 e +/- 10 % (pariskunta)
  • Intia
   • 800 e +/- 10 % (sekä yksinhakeva että pariskunta)
  • Thaimaa
   • 600 e +/- 10 % (sekä yksinhakeva että pariskunta)

Psykologityö on arvonlisäverolain 35 §:n mukaan arvonlisäveroton (0 %) terveyden- ja sairaanhoitopalvelu.

Tiedonantovelvoite

Psykologipalvelut ovat kuluttajansuojalain piirissä, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina. Tiedonantovelvoite perustuu EU-sääntelyyn. Kilpailu- ja kuluttajaviraston suosittelemalla tavalla ilmoitan:

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajanriitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).