Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on aikuiskasvatusta. Se on omaan työhön liittyvää oppimista, ajattelua ja näkökulmien löytämistä. Se on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista ammatillista kasvua. Työnohjaus on aina myös organisaation palveluksessa. Löydät helposti paljon tietoa sekä työnohjaajista että työnohjauksesta Suomen työnohjaajat ry:n nettisivuilta http://www.suomentyonohjaajat.fi/

Mitä työnohjaus ei ole?

Työnohjaus ei ole terapiaa eli mikäli työstettävien asioiden tarpeesi on pääasiallisesti yksityiselämän asioissa, niin työnohjaus ei ole ensisijainen työkalusi. Työnohjauksen fokuksessa on aina ammatillisen  minän kasvu.

Tapaustyönohjaus

Tarvitsetko potilastyönohjausta tai tapaustyönohjausta lasten- tai nuorisopsykiatrisen työn suhteen? Myös lastensuojelun, sijaishuollon ja laajemminkin sosiaalityön teemat ovat myös tuttuja minulle. Kaipaatko psykologin tutkimuspöytäkirjojen yhteistä mietintää? Tervetuloa myös niiden kanssa vastaanotolleni.

Huomaathan, että en ole psykoterapeutti eli en anna psykoterapiatyön työnohjausta.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on ohjausta henkilökohtaiseen ammatilliseen kasvuusi. Työstämme yhdessä eteenpäin niitä tavoitteita, jotka itse määrittelet. Yksilötyönohjauksen tarpeet ja teemat elävät työhistorian myötä, mutta työnohjausta tarvitaan koko työuran varrelle.

Työryhmän työnohjaus

Työryhmän työnohjaukselle voi olla monenlaisia tarpeita. Ohjauksen tarpeena on usein halu kehittää jotain jo sinänsä hyvin toimivaa. Työryhmän työnohjauksessa puhutaan lähes poikkeuksetta työyhteisön pelisäännöistä, ammatillisen vuorovaikutuksen merkityksestä ja esimies-alaissuhteiden herättämistä ajatuksista.

Joskus ohjauksen tarve nousee yhteisön sisäisistä ristiriidoista kuten sanottamatta jääneistä tuntemuksista tai kytemään jääneistä hankalista kokemuksista. Tällöin työyhteisö voi hyötyä myös työyhteisösovittelusta.

Perhehoitajien työnohjaus

Perhehoitajalle työnohjaus on lakisääteinen oikeus (perhehoitolaki 15 §). Sen järjestämisestä vastaa sijoittava kunta tai kuntayhtymä. Annettavasta työnohjauksesta sovitaan toimeksiantosopimuksessa. Olen käynyt Perhehoitoliitto ry:n täydennyskoulutuksen työnohjaajille ja tietoni löytyvät myös heidän työnohjaajapankistaan.

Olen tehnyt työtä perhehoidon piirissä yli parinkymmenen vuoden ajan. Olen tehnyt työtä milloin sijoitetun lapsen terapeuttina, milloin sijaisvanhempien työnohjaajana. Perhehoidon erityiskysymykset ovat minulle tuttuja. Saat sijaisvanhempien työnohjauksesta tarkemmin kertovan esitteeni tästä: PerhehoitajienTyönohjausMariaAitomaaOy

Muutostyönohjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä ja muukin työelämä on muutospaineen kourissa. Lähivuosina monen julkisen sektorin työntekijän organisaatio tulee muuttumaan ja perustehtäväkin voi muuttaa muotoaan. Tällaisissa tilanteissa työntekijä joutuu sopeutumaan ja joustamaan ja se ei aina suju kitkatta. Muutosohjauksessa voimme työstää juuri teidän yhteisönne tapaa löytää paikkansa muuttuvassa yhteiskunnassa.

Johtajien työnohjaus

Lähijohtajana työskentely on erityinen tehtävä, sillä vaateita tulee sekä ylemmältä johdolta että alaisilta. Johtajan ohjauksen fokus valitaan aina tapauskohtaisesti. Joskus päällimmäinen ohjaustarve voi kohdistua omaan vuorovaikutustyyliin ja työpersoonaan. Välillä suurin tarve ohjaukselle on tunnekuorman purkamisessa ja stressinhallintataitojen lisäämisessä. Joskus tarvitaan myös yksittäisten vuorovaikutustilanteiden purkua ja niistä oppimista.

Yrittäjien työnohjaus ja valmennus

Olen perehtynyt yrittäjien työn erityispiirteisiin sekä teorian tasolla että oman elämäni kautta. Yrittäjillä on omat, erityiset haasteensa ja vahvuutensa suomalaisessa työelämässä. Mikroyrittäjiä on paljon ja verkostojen merkitys ymmärretään jo hyvin.

Monelle yrittäjälle työnohjaus on vielä vieras käsite. Valmennus, coaching ja mentorointi ovat tutumpia termejä yritysmaailmassa. Työnohjaus on näiden käsitteiden sukulainen ja päällekkäisyyttä löytyy kaikkiin suuntiin, ohjaustyön eri alalajeista kun on kyse.

Suomalaiselle yrittäjäkoulutukselle on ollut tyypillistä, että valmennetaan yritystä, ei yrittäjää. Yrittäjän ohjaus ja valmennus, ne ovat tätä aikaa ja kiinni nykyaikaisessa käsityksessä siitä, mikä tekee yrityksestä menestyvän!