Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on aikuiskasvatusta. Se on omaan työhön liittyvää oppimista, ajattelua ja näkökulmien löytämistä. Se on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista ammatillista kasvua. Työnohjaus on aina myös organisaation palveluksessa. Löydät helposti paljon tietoa sekä työnohjaajista että työnohjauksesta Suomen työnohjaajat ry:n nettisivuilta https://www.suomentyonohjaajat.fi/

Olen kilpailutettu työnohjaaja seuraavilla hyvinvointialueilla:

  • Pirkanmaa (lähiohjaus ja etäohjaus)
  • Kanta-Häme (lähiohjaus ja etäohjaus)
  • Satakunta (etäohjaus)
  • Kymenlaakso (etäohjaus)
  • Keski-Suomi (etäohjaus)
  • Varsinais-Suomi (etäohjaus)

Millainen olen työnohjaajana?

Työnohjaajana työskentelen Suomen Työnohjaajat ry:n eettisten ohjeiden mukaisesti,  https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet/

Työnohjaajana ensisijaisesti tuen työnohjattavien omaa toimijuutta. Pyrin lisäämään sekä yksilötyössä että ryhmien kanssa autonomiaa eli toiminnan ohjautumista itsestä käsin. Työnohjaus tarjoaa ajan ja paikan ajatella omaa työtä ja kehittää sitä. Olen erityisesti syventynyt työelämän eettisiin kysymyksiin. Sosiaali- ja terveysalalla eettiset kysymykset ovat usein ajattelun kohteena, mutta ne nousevat pintaan herkästi ihan kaikkien ammattialojen sisällä.

Väsyneellä tai kyynistyneellä työnohjaajalla ei kukaan tee mitään. Huolehdin omasta työkyvystäni pitämällä aktiivisten ohjausprosessien määrän kohtuullisena. Täydennyskoulutan itseäni aktiivisesti eli pidän osaamistani ajan tasalla.  En ole kapeasti ajateltuna minkään tietyn koulukunnan edustaja työnohjaajana, mutta ajatteluni on syvyyspsykologista ja systeemistä sekä koko työhistoriastani ammennettua oppia yhdistävä. Mikäli etsit ratkaisukeskeistä työnohjaajaa, niin sitä en ole. Työnohjaajana pyrin luomaan turvallisen, luottamuksellisen ilmapiirin, jossa omaa keskeneräisyyttä voi työstää ilman häpeää.

Mitä työnohjaus ei ole?

Työnohjaus ei ole terapiaa eli mikäli työstettävien asioiden tarpeesi on pääasiallisesti yksityiselämän asioissa, niin työnohjaus ei ole ensisijainen työkalusi. Työnohjauksen fokuksessa on aina ammatillisen  minän kasvu.

Etsitkö työnohjaajaa ratkaisuksi yhteisösi kriisitilanteeseen? Tuoreessa tai jumiutuneessa kriisissä oleva työyhteisö saattaa tarvita ensisijaisesti työyhteisösovittelua eikä työnohjausta. Maksuttomassa konsultaatiotapaamisessa autan sinua jäsentelemään, kumpaa työyhteisösi ensisijaisesti tarvitsee. Työyhteisösovittelua en myy, koska minulla siihen ei ole koulutusta, mutta osaan erotella nämä tarpeet toisistaan.

Tapaustyönohjaus

Tarvitsetko potilastyönohjausta tai tapaustyönohjausta lasten- tai nuorisopsykiatrisen työn suhteen? Myös sosiaalityön teemat, erityisesti lastensuojelu ja sen sisällä perhehoito ovat  tuttuja minulle. Kaipaatko psykologin tutkimuspöytäkirjojen yhteistä mietintää? Tervetuloa myös niiden kanssa vastaanotolleni.

Huomaathan, että en ole psykoterapeutti eli en anna psykoterapiatyön työnohjausta.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on ohjausta henkilökohtaiseen ammatilliseen kasvuusi. Työstämme yhdessä eteenpäin niitä tavoitteita, jotka itse määrittelet. Yksilötyönohjauksen tarpeet ja teemat elävät työhistorian myötä, mutta työnohjausta tarvitaan koko työuran varrelle.

Työryhmän työnohjaus

Työryhmän työnohjaukselle voi olla monenlaisia tarpeita. Ohjauksen tarpeena on usein halu kehittää jotain jo sinänsä hyvin toimivaa. Työryhmän työnohjauksessa puhutaan lähes poikkeuksetta työyhteisön pelisäännöistä, ammatillisen vuorovaikutuksen merkityksestä ja esimies-alaissuhteiden herättämistä ajatuksista.

Joskus ohjauksen tarve nousee yhteisön sisäisistä ristiriidoista kuten sanottamatta jääneistä tuntemuksista tai kytemään jääneistä hankalista kokemuksista. Tällöin työyhteisö voi hyötyä myös työyhteisösovittelusta.

Perhehoitajien työnohjaus

Perhehoitajalle työnohjaus on lakisääteinen oikeus (perhehoitolaki 15 §). Sen järjestämisestä vastaa sijoittava kunta tai kuntayhtymä. Annettavasta työnohjauksesta sovitaan toimeksiantosopimuksessa. Olen käynyt Perhehoitoliitto ry:n täydennyskoulutuksen työnohjaajille ja tietoni löytyvät myös heidän työnohjaajapankistaan.

Olen tehnyt työtä perhehoidon piirissä yli parinkymmenen vuoden ajan. Olen tehnyt työtä milloin sijoitetun lapsen terapeuttina, milloin sijaisvanhempien työnohjaajana. Perhehoidon erityiskysymykset ovat minulle tuttuja. Saat sijaisvanhempien työnohjauksesta tarkemmin kertovan esitteeni tästä: PerhehoitajienTyönohjausMariaAitomaaOy

Muutostyönohjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä ja kokonaisuutena työelämä on muutospaineen kourissa. Digitalisaatio megatrendinä tuo toimivaa mutta myös haastaa työn tekemisen totuttua tapaa.  Organisaatiomuutoksissa oma perustehtävä voi muuttua paljonkin ja oma ammatti-identiteetti voi kaivata päivitystä. Muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen vaatii energiaa mutta myös ajattelua. Muutosohjauksessa voimme työstää juuri teidän yhteisönne tapaa löytää paikkansa muuttuvassa yhteiskunnassa.

Johtajien työnohjaus

Lähijohtajana työskentely on erityinen tehtävä, sillä vaateita tulee sekä ylemmältä johdolta että alaisilta. Johtajan ohjauksen fokus valitaan aina tapauskohtaisesti. Joskus päällimmäinen ohjaustarve voi kohdistua omaan vuorovaikutustyyliin ja työpersoonaan. Välillä suurin tarve ohjaukselle on tunnekuorman purkamisessa ja stressinhallintataitojen lisäämisessä. Joskus tarvitaan myös yksittäisten vuorovaikutustilanteiden purkua ja niistä oppimista.

Yrittäjien työnohjaus ja valmennus

Olen perehtynyt yrittäjien työn erityispiirteisiin sekä teorian tasolla että oman elämäni kautta. Yrittäjillä on omat, erityiset haasteensa ja vahvuutensa suomalaisessa työelämässä. Mikroyrittäjiä on paljon ja verkostojen merkitys ymmärretään jo hyvin.

Monelle yrittäjälle työnohjaus on vielä vieras käsite. Valmennus, coaching ja mentorointi ovat tutumpia termejä yritysmaailmassa. Työnohjaus on näiden käsitteiden sukulainen ja päällekkäisyyttä löytyy kaikkiin suuntiin, ohjaustyön eri alalajeista kun on kyse.

Suomalaiselle yrittäjäkoulutukselle on ollut tyypillistä, että valmennetaan yritystä, ei yrittäjää. Yrittäjän ohjaus ja valmennus, ne ovat tätä aikaa ja kiinni nykyaikaisessa käsityksessä siitä, mikä tekee yrityksestä menestyvän!