Psykologin lausunto kansainvälistä adoptiota varten

Teen kansainvälisen adoption prosessiin tarvittavia arvioita psyykkisestä soveltuvuudesta. Ensimmäiset arvioni olen tehnyt vuosituhannen taitteessa, joten tältä erikoisalalta on pitkä kokemus ja olen perehtynyt kohdemaiden erityispiirteisiin. Jokaisella kohdemaalla on omanlaisensa vaatimukset psykologin arviolle ja lausunnolle. Kohdemaan vaatimukset vaikuttavat käytettäviin menetelmiin, tehtävän työn määrään ja lausunnon hintaan. Arviointityötä teen tuntityönä eli laskutan käytetyn ajan mukaan, kuitenkin maksimillaan … Jatka artikkelin Psykologin lausunto kansainvälistä adoptiota varten lukemista