Hinnasto

TYÖNOHJAUS

Työnohjauspalvelut ovat pääsääntöisesti arvonlisäverollisia palveluja, alv 24 %. Arvonlisäverottomana työnohjauksena voi toteuttaa vain psykoterapiatyön suoraa potilastyönohjausta, jota minä en tee.

Tampereen alueen ulkopuolisiin ohjauksiin lisätään matkakulut.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %):

  • 1-2 hengen työnohjaus 90 min 235,60 e 
  • Ryhmäohjaus 3-6 henkilöä 90 min 347,20 e 
  • Ryhmäohjaus 7 henkeä tai enemmän 90 min 372 e 
  • Esimiestyönohjaus 45 min 148,80 e

KOULUTUS

Tilauskoulutusten ja luennoinnin hinta määräytyy käytettävän valmisteluajan ja koulutusajan mukaan yksilöllisesti. Ota yhteyttä, mikäli haluat minut kouluttamaan! Koulutustyö on arvonlisäverollista (alv 24 %).

PSYKOLOGITYÖ

Psykologityö on arvonlisäverolain 35 §:n mukaan arvonlisäveroton (0 %) terveyden- ja sairaanhoitopalvelu.

  • Keskusteluhoitokäynti 80 e/45 min, itsemaksavalle tai maksusitoumuksella
  • Kansainvälinen adoptio, lausunnointi
    • tuntityönä, 80 e/45 min, arvioinnin ja lausunnoinnin laajuuden maakohtainen vaihtelu on suurta eli kysy tarkempi arvio sähköpostitse

Tiedonantovelvoite

Psykologipalvelut ovat kuluttajansuojalain piirissä, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina. Tiedonantovelvoite perustuu EU-sääntelyyn. Kilpailu- ja kuluttajaviraston suosittelemalla tavalla ilmoitan:

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajanriitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).