Hinnasto

HINNASTO

TYÖNOHJAUS

Työnohjauspalvelut ovat pääsääntöisesti arvonlisäverollisia palveluja, alv 24 %. Arvonlisäverottomana työnohjauksena voi toteuttaa vain psykoterapiatyön suoraa potilastyönohjausta, jota minä en tee.

Tampereen alueen ulkopuolisiin ohjauksiin lisätään matkakulut.

 • Yksilötyönohjaus 45 min
  • 117,80 e (sis. alv 24 %)
 • Kahden työntekijän, työparin tai sijaisvanhempien työnohjaus 90 min
  • 235,60 e (sis. alv 24 %)
 • Ryhmäohjaus 3-6 henkilöä 
  • 347,20 e (sis. alv 24 %)
 • Ryhmäohjaus 7 henkeä tai enemmän, työryhmän työnohjaus ja muutostyönohjaus 90 min
  • 372 e (sis. alv 24 %)
 • Esimiestyönohjaus 45 min
  • 148,80 e (sis. alv 24 %)

KOULUTUS

Tilauskoulutusten ja luennoinnin hinta määräytyy käytettävän valmisteluajan ja koulutusajan mukaan yksilöllisesti. Ota yhteyttä, mikäli haluat minut kouluttamaan! Koulutustyö on arvonlisäverollista (alv 24 %).

 •  Keskusteleva koulutushetki
  • Viiden hengen tiimi 372 e (sis. alv 24 %)
  • Kymmenen hengen tiimi 620 e (sis. alv 24 %)
   • räätälöitävissä eri kokoisille ryhmille, kysy lisää!

PSYKOLOGITYÖ

Psykologityö on arvonlisäverolain 35 §:n mukaan arvonlisäveroton (0 %) terveyden- ja sairaanhoitopalvelu.

 • Keskusteluhoitokäynti 45 min
  • 80 e
 • Kansainvälinen adoptio, lausunnointi
  • tuntityönä, 80 e/45 min, arvioinnin ja lausunnoinnin laajuuden maakohtainen vaihtelu on suurta eli kysy tarkempi arvio sähköpostitse

Tiedonantovelvoite

Psykologipalvelut ovat kuluttajansuojalain piirissä, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina. Tiedonantovelvoite perustuu EU-sääntelyyn. Kilpailu- ja kuluttajaviraston suosittelemalla tavalla ilmoitan:

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajanriitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).